Velkommen til Nyrup Opbevaring

 

 

Nyrup opbevaring ejes af Inger og Povl Thomsen.

 

Opbevaringsmulighederne er indrettet i de tidligere landbrugsbygninger.

Ejendommen er beliggende i den lille landsby Nyrup, som ligger i vestenden af Sønderholm Sogn, mellem Sønderholm og Nibe.

Nyrup by var indtil for få år siden en udpræget landsby med mælkeproduktion. På 5 landbrugsejendomme ud af i alt 17 husstande. Strukturudviklingen indenfor landbruget har på ganske få år medført, at der ikke bor erhvervsaktive landmænd i Nyrup. Jorden er enten solgt fra eller bortforpagtet.

Det gælder også vores ejendom, som hedder Højmosegaard. Højmosegaard blev i 1950 købt af Povls forældre. I 1978 indledtes et glidende generationsskifte. Og i 1982 overtog Povl hele ejendommen.

 

Ejendommen blev drevet med mælkeproduktion, ca. 60 køer, frem til 2002, hvor jorden blev solgt fra, herefter blev mælkeproduktionen afviklet. Familien er blevet boende på ejendommen. I den mellemliggende tid er en stor del af fritiden brugt til en gennemgribende rengøring og renovering af de tidligere landbrugsbygninger.

 

En længe er nedrevet, og arealet her indgår nu i haven. I den tidligere kostald er alt inventaret nedtaget. I den ene side er der etableret en dobbelt bilgarage og værksted. Den resterende del bruges til opbevaring af campingvogne og lignende, ligeså det tidligere maskinhus.

 

Den tidligere ungdyrstald har ligeledes gemmengået en gemmengribende renovering. Den er blevet isoleret både i loft og på siderne, ligesom der er blevet lagt nyt gulv med gulvvarme. Her er der indrettet boksrum, som er velegnet til opbevaring af bohave.

 

Nyrupopbevaring © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.nyrupopbevaring.dk