Velkommen til Nyrup Opbevaring

 

 

Det er altid ejeren, der skal forsikre campingvognene og bådene m.m.

Effekter i boksrummene er forsikret af lejers egen indboforsikring. Husk selv at gøre forsikringselskabet opmærksom på anden adresse for indboet, især hvis der er tale om møbelopbevaring

Nyrup Opbevaring har forsikret bygningerne.

 

Mange campingvogne overvintrer uden forsikring
Forsikringsoplysningen 13-10-2004

Husk at kaskoforsikre campingvognen, hvis du lader den overvintre i laden hos en landmand.

Når campingvognene opmagasineres for vinteren, står mange af dem uden forsikringsdækning. Og typisk er ejerne ikke klar over det, siger konsulent i Forsikringsoplysningen Michael Espersen.

 

Allerede nu er mange campingvogne sendt i vinterhi, og endnu flere følger inden for den nærmeste fremtid. Mange campingvognsejere har en aftale med en lokal landmand om at vinterparkere campingvognen i maskinhuset, laden, eller hvor der nu er plads. Det er en god aftale for både campingvognsejeren og for landmanden. Men det er ikke altid uden problemer, oplyser Michael Espersen.

 

Landmandens forsikring dækker ikke

Han anbefaler campingvognsejere at tegne en selvstændig kaskoforsikring på deres campingvogn, så vil alle skader være dækket.

Mange har desværre den fejlagtige opfattelse, at det er landmandens problem, hvis der sker skade på campingvognen, mens den står hos ham. Men sådan er det langt fra altid, fortæller Michael Espersen, der forklarer, at landmanden kun kan gøres erstatningsansvarlig, hvis campingvogns-ejeren direkte kan bevise, at landmanden er skyld i, at der er sket en skade på campingvognen.

Problemet er, at den ansvarsforsikring, som landmanden kan tegne, ikke dækker skader, der ligger uden for landbrugserhvervets rammer, og det må man sige, at opbevaring af campingvogne gør, siger Michael Espersen.

Forsikringsselskabet tager bøvlet
En manglende kaskoforsikring kan blive et endnu større problem i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at gøre hverken landmanden eller andre ansvarlige for en skade på campingvognen. F.eks. hvis bygningen, hvor campingvognen overvintrer, bliver ødelagt af en vinterstorm eller brænder f.eks. pga. et lynnedslag.

Ved disse skader kan kun en kaskoforsikring hjælpe med erstatning, oplyser Michael Espersen.

Han påpeger, at i situationer, hvor andre er skyld i en skade på campingvognen, vil man med en kaskoforsikring også slippe for bøvlet med selv at skulle kræve erstatning af den ansvarlige. I de tilfælde udbetaler forsikringsselskabet nemlig erstatningen og "kradser" dernæst selv pengene hjem fra den ansvarlige.

Nyrupopbevaring © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.nyrupopbevaring.dk